×
Vi

Advokat | Partner

Björn Welinder

046 151000 / 0709 179441

Björn är advokat och partner. Mer än 30 år som affärsadvokat har gett Björn betydande erfarenhet inom ett stort antal rättsområden och branscher.

Han har ett särskilt intresse för tvistelösning och är huvudansvarig för firmans domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Ända sedan studietiden har han sysslat mycket med kommersiell fastighetsrätt och har även en särskild kompetens inom arbetsrätten.

Björn är en drivande kraft inom Ally Law och har suttit i dess styrelse under flera år. För närvarande är han också dess ordförande fram till 2021. 

Specialinriktning

Process- och skiljemannarätt, kommersiell kontraktsrätt och företagsöverlåtelser, fastighetsrätt, hyresrätt och arbetsrätt.

Språk

Svenska och engelska

Kontakt

Telefon 046 151000
Mobiltel 0709 179441
E-post