×
Vi

Professor | Konsult

Per Samuelsson

046 151000

Per är professor och konsult på LindmarkWelinder sedan många år. I sin tjänst vid Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet är han främst inriktad på associationsrätt (särskilt aktiebolagsrätt), kapitalmarknadsrätt, bankrätt och entreprenadrätt. Han har publicerat ett stort antal böcker och artiklar i dessa ämnen, bl.a. en omfattande kommentar i fem band till aktiebolagslagen tillsammans med professor Erik Nerep och, nu senast, en större kommentar till AB 04.

Per medverkar i många av firmans ärenden samt vid seminarier hos oss och våra kunder. Han har även ett särskilt ansvar för kompetensutvecklingen inom advokatfirman och för att uppdatera firmans övriga jurister om rön från pågående forskning vid de juridiska fakulteterna.

Specialinriktning

Associationsrätt, särskilt aktiebolagsrätt, entreprenadrätt, insiderslagstiftning och kapitalmarknadsrätt.

Språk

Svenska och engelska